พิมพ์โลโก้ ปลั๊กไฟ ไวไฟ Wi-Fi Smart Plug

งานพิมพ์โลโก้ลงบนปลั๊กไฟ ไวไฟ Wi-Fi Smart Plug หน้ากากปลั๊กเป็นสีขาว สำหรับประกอบเป็นปลั๊กพ่วงอัฉริยะที่สามารถควบคุมเปิด-ปิดไดด้วยมือถือ สกรีนสี CMYK ด้วยไฟล์ภาพดิจิตอล