พิมพ์กระดาษฟอยล์ MPET Film สีเงิน

งานทำ Mock Up Design ลูกค้าต้องการพิมพ์ตัวอย่างงานกล่องนมลงบนกระดาษฟอยล์ MPET Film สีเงิน แต่ไม่สามารถทำ offset ได้เนื่องจากพิมพ์แค่สองแผ่น  ต้องส่งมาให้เราปริ้นแทน พิมพ์ระบบดิจิตอล