พิมพ์โล่รางวัลทำจากไม้

ม้ พิมพ์สีสองจุดโลโก้ กับข้อความด้านล่าง พิมพ์สีระบบ UV ไม่จำกัดสี พิมพ์ลายลงได้โดยตรง พิมพ์ระบบดิจิตอล cmyk lc lm + w + v ได้ทุกสี