พิมพ์กระดาษ Decal Paper

พิมพ์กระดาษ Decal Paper กระดาษรูปลอกน้ำ ขนาด A4 สามารถพิมพ์สีขาว เคลือบใส และพิมพ์นูนได้