พิมพ์แผ่นไม้ เพื่อทำนาฬิกาแขวนติดผนัง

งานพิมพ์แผ่นไม้ เพื่อทำนาฬิกาแขวนติดผนังนาฬิกาตกแต่งบ้าน สไตล์วินเทจ สามารถพิมพ์นูน เคลือบเงา เคลือบด้าน ได้