พิมพ์แผ่นไม้ทำเก้าอี้ขนาด 2.5 เมตร

พิมพ์ UV ภาพกราฟฟิก พิมพ์แผ่นไม้ทำเก้าอี้ขนาด 2.5 x1.3เมตร ใช้สี cmyk พิมพ์โดยตรง ทำให้เห็นผิวขรุขระ ลายไม้ ตามเนื้อได้  พิมพ์สีระบบ UV ไม่จำกัดสี

พิมพ์แผ่นไม้หกเหลี่ยม

พิมพ์ UV ภาพกราฟฟิก แผ่นไม้หกเหลี่ยม ทำโต๊ะ ใช้สีสี cmyk พิมพ์โดยตรง ทำให้เห็นผิวขรุขระ ลายไม้ ตามเนื้อได้  พิมพ์สีระบบ UV

พิมพ์แผ่นลามิเนต ลายกราฟฟิกสีดำ

พิมพ์ UV แผ่นลามิเนต  ลายเส้นกราฟฟิกสีดำ ตกแต่งผนังร้าน ใช้สีสี cmyk พิมพ์โดยตรง ทำให้เห็นผิวขรุขระ ลายไม้ ตามเนื้อได้  พิมพ์สีระบบ UV

พิมพ์ UV ตกแต่งผนังไม้ ประดับร้าน STARBUCKS COFFEE

พิมพ์ UV ลายกราฟฟิก ตกแต่งผนังไม้ ประดับร้าน STARBUCKS COFFEE  ใช้สีสี cmyk พิมพ์โดยตรง ทำให้เห็นผิวขรุขระ ลายไม้ ตามเนื้อได้