พิมพ์โลโก้ Universal Travel Plug ปลั๊กไฟทั่วโลก

งานพิมพ์โลโก้ STTelemedia Global Data Centers ลงบน Universal Travel Plug วัสดุเป็นพลาสติกสีขาว  เรารับพิมพ์ปลั๊กไฟทั่วโลก, หัวแปลงปลั๊กไฟฟ้า, ปลั๊กไฟ, ปลั๊กไฟต่างประเทศ,