พิมพ์ภาพหนังเทียมสะท้อนแสง PVC ถุงกอล์ฟ

งานพิมพ์ภาพกราฟฟิก ลงบนแผ่นหนังเทียม PVC ตัดเป็นชิ้นๆ  เพื่อเย็บเป็นถุงกอล์ฟ เรารับพิมพ์รูปภาพลงบนวัสดุผิวเรียบทุกชนิด ด้วยเครื่องพิมพ์ UV เช่น หนังเทียมผิวเรียบ หนังเทียมมีหลังผ้า