พิมพ์ Decal paper กระดาษรูปลอกน้ำ แบบใส

รับพิมพ์Decal paper กระดาษรูปลอกน้ำ แบบใส แล้วเคลือบเงาด้วยหมึก Varnish เพื่อให้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ ลอกติดได้ง่าย นำไปติดของเล่น โมเดลรถ งานพิมพ์เนี้ยบด้วยระบบหมึก 8 สี

พิมพ์กระดาษ Decal Paper

พิมพ์กระดาษ Decal Paper กระดาษรูปลอกน้ำ ขนาด A4 สามารถพิมพ์สีขาว เคลือบใส และพิมพ์นูนได้