พิมพ์ 4สี พรมดักฝุ่น พรมยาง พรมพีวีซี พรมไวนิล

พิมพ์ 4สี พรมดักฝุ่น พรมยาง พรมพีวีซี พรมไวนิล ใช้สำหรับปูหน้าบ้าน หน้าร้านค้า ปูทางเดิน เพื่อดักจับสิ่งสกปรก ฝุ่นผง ป้องกันเชื้อโรคโควิท  รวมถึงหินทรายขนาดใหญ่ไว้ก่อนเข้าอาคาร หรือในเคหะสถาน ใช้ในดักฝุ่นในรถ