พิมพ์ Decal paper กระดาษรูปลอกน้ำ แบบใส

 

 

รับพิมพ์Decal paper กระดาษรูปลอกน้ำ แบบใส แล้วเคลือบเงาด้วยหมึก Varnish เพื่อให้ชิ้นงานที่สมบูรณ์ ลอกติดได้ง่าย นำไปติดของเล่น โมเดลรถ งานพิมพ์เนี้ยบด้วยระบบหมึก 8 สี CMYK LC LM W V ความละเอียดถึง 2400 dpi รองรับการพิมพ์จำนวนมากนับหมื่น-แสนชิ้น

 

พิมพ์ Decal Paper กระดาษรูปลอกน้ำ (UV print Decal Paper ) พิมพ์ Decal Paper กระดาษรูปลอกน้ำ (UV print Decal Paper ) พิมพ์ Decal Paper กระดาษรูปลอกน้ำ (UV print Decal Paper ) พิมพ์ Decal Paper กระดาษรูปลอกน้ำ (UV print Decal Paper ) พิมพ์ Decal Paper กระดาษรูปลอกน้ำ (UV print Decal Paper ) พิมพ์ Decal Paper กระดาษรูปลอกน้ำ (UV print Decal Paper ) พิมพ์ Decal Paper กระดาษรูปลอกน้ำ (UV print Decal Paper ) พิมพ์ Decal Paper กระดาษรูปลอกน้ำ (UV print Decal Paper ) พิมพ์ Decal Paper กระดาษรูปลอกน้ำ (UV print Decal Paper ) พิมพ์ Decal Paper กระดาษรูปลอกน้ำ (UV print Decal Paper ) พิมพ์ Decal Paper กระดาษรูปลอกน้ำ (UV print Decal Paper ) พิมพ์ Decal Paper กระดาษรูปลอกน้ำ (UV print Decal Paper ) พิมพ์ Decal Paper กระดาษรูปลอกน้ำ (UV print Decal Paper ) พิมพ์ Decal Paper กระดาษรูปลอกน้ำ (UV print Decal Paper )