งานพิมพ์ภาพลงบนแผ่นหนังขนาด A3

งานพิมพ์ภาพลงบนแผ่นหนังขนาด A3 รับพิมพ์สกรีนโลโก้ รูปภาพลงบนวัสดุผิวเรียบทุกชนิด ด้วยเครื่องพิมพ์ UV สามารถพิมพ์งาน ลงบนวัสดุหลายชนิด

งานพิมพ์ลายลงบนแผ่นหนังขนาด A3

พิมพ์แผ่นหิน นูนเคลือบหมึกใส รับพิมพ์สกรีนโลโก้ รูปภาพลงบนวัสดุผิวเรียบทุกชนิด ด้วยเครื่องพิมพ์ UV จากญี่ปุ่น สามารถพิมพ์งาน ลงบนวัสดุหลายชนิด

พิมพ์แผ่นหนังสีดำ สำหรับทำกระเป๋า

พิพม์แผ่นหนังสีดำ สำหรับทำกระเป๋า หมึกขาวสีไม่จม พิมพ์สกรีนโลโก้ รูปภาพลงบนวัสดุผิวเรียบทุกชนิด

1 2